Zingen voor kinderen

Zangles voor kinderen

Ook kinderen kunnen zangles krijgen bij De Muzerij. Zangles is eigenlijk pas zinvol vanaf ongeveer 7 jaar als kinderen ook kunnen lezen.

Een zangles voor kinderen bevat oefeningen om contact te maken met lijf en adem, een gedeelte muziektheorie en van blad lezen en vooral veel liedjes zingen. Bij de keuze van liedjes zal ik steeds samen met het kind kijken naar wat past bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van het kind. Met plezier zingen staat steeds voorop! Daarom zullen we ook  lekker bewegen en oefeningen in spelvorm doen. Als eenstemmig zingen goed gaat, kunnen we verder gaan met canons en meerstemmig zingen.

Groeples  Samen Zingen voor jonge kinderen

Jongere kinderen kunnen beter in groepsverband zingen en zo spelenderwijs vertrouwd raken met hun stem. Op dit moment is er geen groep bij De Muzerij, maar bij voldoende belangstelling kan die weer starten.

In een groepsles Samen Zingen wordt er vooral veel gezongen, bewogen en gespeeld. De liedjes sluiten aan bij  het ontwikkelingsniveau en belevingswereld van de kinderen en bij het seizoen waarin we leven. Samen plezier beleven aan het zingen, het ervaren van je eigen stem en luisteren naar die van de ander zijn belangrijke thema´s in deze groepsles.